Zaloguj   

 

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej do publicznych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim.

   

   Strona logowania 


 
Login:  
Hasło:  
 
W razie pytań prosimy o kontakt:
Krzysztof Domas 85 748 48 15 
 

Program stworzony przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku